21 Gennaio: Abel Tasman scopre Tonga

Il 21 Gennaio 1643 Abel Tasman scoprì Tonga.